Ytrebygda Skolekorps

Ytrebygda skolekorps

Ytrebygda skolekorps er et korps for nærområdet Søreide og Sandsli, samt Liland og Hjellestad. Korpset rekrutterer fra 5 skoler; Søreide, Aurdalslia, Skranevatnet, Liland og Hjellestad. Korpset har hatt god rekruttering de siste årene og har i dag ca 63 medlemmer, fordelt på hovedkorps, mellomkorps og aspirantsamspill. Har du lyst til å begynne i korpset vårt?