Spille i korps?

cropped-YBSK_endelig.png

Hvorfor velge skolekorps som fritidsaktivitet

Barn og unge i dag kan velge blant et stort antall fritidsaktiviteter. Musikk har generelt en sentral plass hos de unge. De følger aktivt med i TV-sendte musikkonkurranser som Idol og The Voice, og vi mener at deltagelse i korps kan være med på å styrke denne interessen.

I et skolekorps lærer de unge å spille et instrument, de opplever samspill med de andre i korpset, og de får en rikere forståelse og opplevelse av musikk.

I tillegg har vi et godt miljø hvor yngre og eldre musikanter trives sammen. Her får alle være med og blir tatt vare på, i tillegg til alt man får lære, både sosialt og musikalsk.

Utfordringer og læring

Aspirant

De fleste som begynner i korpset har liten eller ingen tidligere bakgrunn fra korps. Det første året vil derfor primært gi grunnleggende opplæring på instrumentet, samt notekunnskap.

Samspill

I tillegg til undervisning i små grupper, vil det også bli arrangert aspirantsamspill der alle aspirantene møtes og spiller sammen.

For eldre musikanter er det samspill i junior og hovedkorps .

Torsdag er øvingsdag for korpsene.

Foresatte

Som for andre aktiviteter for barn, faller det også en del oppgaver på de foresatte. Dette vil normalt være oppfølging av øving hjemme, rengjøring av instrument, delta i kjøring til øvelser og arrangementer, delta i noen dugnadsjobber og på årsmøte.

For enkelte kan det også være aktuelt å delta i styret.

Aktiviteter

Korpset pleier å delta i norgesmesterskap for skolekorps og andre konkurranser, i tillegg til sosiale arrangementer som pizzakvelder, turer etc.

Da korpset er avhengig av musikalsk besetning, er det viktig å vite at det stilles krav fra korpset om jevnlig deltagelse, dvs pliktig oppmøte på øvelser og konkurranser om ikke annet er avtalt med korpsets musikalske ledelse.

Hva koster det å være med i korpset?

For å forbedre den musikalske kvaliteten avholdes også seminarer med interne og eksterne instruktører. Som en del av korpsets undervisning leier korpset inn timer hos kulturskolen som en del av den ordinære undervisning i tillegg til ukentlige øvelser.

Slike aktiviteter vil normalt bli dekket av den enkelte musikant i tillegg til kontingent.

Da korpset er avhengig av musikalsk besetning, er det viktig å vite at det stilles krav fra korpset om jevnlig deltagelse, dsv pliktig oppmøte på øvelser og konkurranser om ikke annet er avtalt med korpsets musikalske ledelse.

Alle musikanter er pliktig til å ha spilletimer gjennom kulturskolen eller med korpsets instruktører. Prisen i 2016 kr 1850,- pr. halvår. I tillegg betaler musikantene kontingent til korpset. For øyeblikket betaler aspirantene 400 kr,- pr. halvår og kr. 200,- for en notebok(engangssum).  Kontingenten dekker leie av instrument og diverse instrumenteffekter, korpsgenser og beret, seminar, dirigent, noter og lignende.