Dirigenter

DIRIGENT FOR HOVEDKORPSET

Thor-Arne Pedersen

ThorArne

Thor-Arne Pedersen er oppvokst i Hordvik nord i Åsane. Han har studert euphonium under Steven Mead og direksjon under ledelse av David King og Roy Newsome. Han har gjestet diverse profesjonelle ensembler både som dirigent, solist og ensemblemusiker og har hatt kontrakt med Kristiansand Blåseensemble i en årrekke som utøver på euphonium. Han har også gjestet de fleste norske militærkorpsene som utøver på sin euphonium. Thor-Arne har sin korpsfortid fra Krohnengen Brass Band, Eikanger Bjørsvik Musikklag og som soloeuphonium i Manger Musikklag.  I sistnevnte var han gruppeleder i ti år hvorav han i flere år fungerte som musikkutvalgsleder. De siste årene har mye tid blitt viet til dirigering lokalt i Hordaland. Dette er noe han ser på som et svært givende arbeid og som gir åpning for tid med familien og oppfølging av to flotte gutter på seks og åtte år.

Thor-Arne Pedersen overtok dirigentpinnen i  Søreide og Sandsli  i 2011.

 

DIRIGENT FOR MELLOMKORPSET

Fredrick Schjelderup

Fredrick

Fredrick Schjelderup (f.1990) er oppvokst på Sandsli utenfor Bergen. Han startet som slagverker i Søreide skolekorps og fortsatte videre i andre ensembler som band, brassband og ulike ungdomsorkestre. Siden 2007 har Fredrick vært aktiv som slagverker for det verdenskjente brassbandet, Eikanger-Bjørsvik Musikklag. Hans bakgrunn fra brassband- miljøet i Norge er noe som gjenspeiler seg i hans virke som komponist. Fredrick startet å komponere da han var musikkelev v/Bergen Private Gymnas. I løpet av denne perioden mottok han Chess-Stipendet (Kategori D, Komposisjon) delt ut av Norges Musikkorps Forbund (NMF). Samme år skrev han også bestillingsverk til ”Oi Oi Festivalen” og til Festspillene i Bergen. Hans musikalske utdannelse fortsatte videre på Manger Folkehøgskule hvor han tok timer med komponisten, Torstein Aagaard-Nilsen (2009-2010). Fredrick fullførte i 2014 sin bachelorgrad i komposisjon v/UiB Griegakademiet i Bergen (UiB), under ledelse av Morten Eide Pedersen. Som en del av bachelorgraden tok han også direksjon, undervist av Harald Eikass, Tom Brevik og Haldis Rønning. Underveis i studiene ble hans musikk fremført i ulike land i verden. I 2011, ble hans verk ”Festivitas” premiert med 2.plass i Ohio Brass Arts Festival – Composers Competition. I 2012 ble stykket ”Courage (for Sinfonietta)” plukket ut til å bli fremført av Bit 20 Ensemblet (et av Skandinavias ledende ensembler for ny musikk) under Borealis Festivalen. Fredrick jobber i dag aktivt som komponist, arrangør dirigent og instruktør. Flere av hans verk er publisert av ledende forlag som Norsk Noteservice, BrassFactory DK og BVT Music.

 

DIRIGENT FOR ASPIRANTKORPSET

Ingrid Berg Riser

Ingrid har spilt kornett og trompet i 16 år. Hun kommer fra Ytrebygda skolekorps dvs Søreide og Sandsli skolekorps, men har i de senere årene spilt i ensembler som Christiania Blåseensemble, Ungdomssymfonikerne, Dragefjellets musikkorps og Musikkhøgskolens Symfoniorkester. Hun studerer nå på Høgskolen i Bergen, avdeling for lærerutdanning. Vi er stolt over at Ingrid har bakgrunn fra Søreide og Sandsli Skolekorps og vi det synes det er flott at hun velger å undervise og lære bort til våre barn. Barna er glad i henne og  har god utvikling  og mye moro på torsdagsøvingene.

 

FASTE INSTRUKTØRER:

Kirsti Berg Riser (Timelærer i Kulturskolen)

Kirsti B. Riser har i en årrekke stått for den viktige grunnleggende musikalske opplæring via kulturskolen i tillegg til i perioder å være dirigent for vekselvis hovedkorps, mellom/juniorkorps og aspiranter.

Elise Minde Fagerli (Timelærer)