Dirigenter

ThorArne

Thor-Arne Pedersen har dirigert hovedkorpset siden 2011.
Han er oppvokst i Hordvik nord i Åsane. Han har studert eufonium under Steven Mead og direksjon under ledelse av David King og Roy Newsome. Han har gjestet diverse profesjonelle ensembler både som dirigent, solist og ensemblemusiker og har hatt kontrakt med Kristiansand Blåseensemble i en årrekke som utøver på eufonium. Han har også gjestet de fleste norske militærkorpsene som utøver på eufonium. Thor-Arne har sin korpsfortid fra Krohnengen Brass Band, Eikanger Bjørsvik Musikklag og Manger Musikklag. De siste årene har mye tid blitt viet til dirigering lokalt i Hordaland. 

 

Torstein Åvar Sollien har dirigert juniorkorpset siden 2017.
Han er både utdannet lærer ved lærerhøgskolen og utøvende musiker på slagverk fra Griegakademiet i Bergen og Högskolan for scen och musik ved Göteborgs universitet. Torstein jobber som frilans musiker og dirigerer flere korps i regionen.

 

Aspirantkorpset har hatt medlemmer fra hovedkorpset som dirigenter. I sesongen 2018/2019 har Atle N. Leiknes vært dirigent.

 

Faste instruktører:

Kirsti Berg Riser har i en årrekke stått for den viktige grunnleggende musikalske opplæringen på messinginstrumenter via Bergen kulturskole. I perioder har hun også vært dirigent for både hovedkorps,  juniorkorps og aspiranter.

Lisbeth Sommerstad Vee er timelærer i kulturskolen på messinginstrumenter. Hun har for tiden permisjon.

Ingrid Tandstad er vikar som timelærer i kulturskolen .