Dirigenter

ThorArne

Thor-Arne Pedersen har dirigert hovedkorpset siden 2011.
Han er oppvokst i Hordvik i Åsane og har sin korpsfortid fra Krohnengen Brass Band, Eikanger Bjørsvik Musikklag og Manger Musikklag. Thor-Arne studerte eufonium under Steven Mead og direksjon med David King og Roy Newsome. Han har gjestet diverse profesjonelle ensembler som dirigent, solist og ensemblemusiker og har i en årrekke hatt kontrakt med Kristiansand Blåseensemble som utøver på eufonium. Han har også spilt eufonium med de fleste norske militærkorpsene. De siste årene har han jobbet mye som dirigent lokalt i Hordaland.

 

Torstein Åvar Sollien har dirigert juniorkorpset siden 2017.
Han er både utdannet lærer ved lærerhøgskolen og utøvende musiker på slagverk fra Griegakademiet i Bergen og Högskolan for scen och musik ved Göteborgs universitet. Torstein jobber som frilans musiker og dirigerer flere korps i regionen.

 

Aspirantsamspillet har medlemmer fra hovedkorpset som dirigenter. I sesongen 2019/2020 er Ingrid Magnussen dirigent.

 

Faste instruktører:

Kirsti Berg Riser har i en årrekke stått for den viktige grunnleggende musikalske opplæringen på messinginstrumenter via Bergen kulturskole. I perioder har hun også vært dirigent for både hovedkorps,  juniorkorps og aspiranter.

Lisbeth Sommerstad Vee er timelærer i kulturskolen på messinginstrumenter. Hun har for tiden permisjon.

Ingrid Tandstad er vikar som timelærer i kulturskolen .