Lyst til å spille i korps?

PÅMELDING TIL KORPSET

I tillegg til søknad om plass i kulturskolen, ber vi dere også om å sende påmelding til korpset. Den sendes på mail til styret: styret@ytrebygdaskolekorps.no

Opplysninger som vi trenger:

Barnets navn, foreldres navn, adresse, fødselsdato, skole, klasse, telf. nr og mailadr.

 

UNDERVISNING GJENNOM KULTURSKOLEN

Dere som nå går i 2.klasse får invitasjon til å begynne i korpset. Opplæringen skjer gjennom kulturskolen, og de som ønsker å bli aspirant i korpset til høsten må derfor søke om plass i kulturskolen innen fristen som er 1.april.

Søknaden skjer elektronisk på hjemmesiden til Bergen kulturskole; klikk dere inn på søknad om elevplass. Dere blir bedt om å fylle ut hvilket instrument dere ønsker opplæring på, der skriver dere kornett. Vi har ennå ikke oversikt over hvilke instrumenter vi har til rådighet, men det ser vi til høsten når undervisningen starter.

Det er begrenset med plasser i kulturskolen, og de som ikke får plass der, vil få undervisning av instruktør som korpset skaffer. Det er likevel svært ønskelig at man søker i kulturskolen, da dette sparer korpset for en del utgifter til instruktør, som man kan bruke på andre ting som gagner musikantene.

https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/kulturskole

Hilsen Styret