Jubileumskonsert Ytrebygda Skolekorps

I dag ble Ytrebygda Skolekorps sin 55-års jubileumskonsert avholdt, med kurvfest, åresalg og kahoot.
Aspirantene innledet med fin konsert og god koreografi, dirigert av Ingrid Berg Riiser.
Mellomkorpset spiller en avdeling med filmmusikk, og som vanlig under ledelse av Fredrick Schjeldrup.
Hovedkorpset fortsetter med et variert repertoar, med deres dirigent Thor-Arne Pedersen. Både HK og MK spilte stykker som de skal delta med i Sotrafestivalen senere i høst.
Til underholdningen etter middagen var det laget til kahoot. Et helt nytt innslag på festen, som aldri har vært prøvd før. Med 45 spillere totalt var det tett i toppen, man vinneren ble tilslutt Tore og Sigrun.

Hvis noen vil prøve seg på kahooten en gang til finnes den her:

https://play.kahoot.it/#/k/3bed4376-31cd-450a-8c80-908bd72edfd7

Et lite tips kan være at det lønner seg å kjenne til korpsets historie.

Etter dette ble vinnerene av høstlotteriet annonsert. Basar med åresalg avsluttet kvelden. Takk til alle fremmøtte og spesielt festkomiteen bestående av Åsta Marie, Gry og Ingunn.