Styret i korpset

 

Navn Funksjon
Åsne Namtvedt Leiknes styreleder
Ingunn Halvorsen nestleder
Mona Kirkevik Heggernes sekretær
Øystein Leiknes økonomiansvarlig
Siri Smith arrangementsansvarlig
Lise-Kari Stalheim Svenningsen dugnadsansvarlig
Merete Susan Olsen materialforvalter
Ingeborg Århus varamedlem

Andre funksjoner

Navn Funksjon
Gry Sæterdal og Ingeborg Århus korpsledere, hovedkorpset
Gro Klungland og Annette Birkeland Kvamsdal korpsledere, juniorkorpset
Ingunn Halvorsen korpsleder for aspirantene
Ingrid Magnussen tillitsvalgt for musikantene