Medlemmer

Korpset har pr. nå (høst 2016) 63 medlemmer og er delt inn i hovedkorps, mellomkorps og aspirantkorps.

Hovedkorpset teller 27 musikanter og er i alderen 11-19år.

Mellomkorpset er i alderen 9-18 år og er 29 musikanter.

Aspirantkorpset er sju musikanter. De er fra 8 år og går i tredje klasse. Alle korpsene øver på Aurdalaslia skole.