Medlemmer

Korpset har pr. nå (vår 2019) ca. 50 medlemmer og er delt inn i hovedkorps, juniorkorps og aspirantsamspill.

Aspirantkorpset er ca. 10 musikanter. De er fra 8 år og går i tredje klasse. 

Juniorkorpset er i alderen 9-11 år og er ca. 10 musikanter.

Hovedkorpset teller ca.  30  musikanter og er i alderen 11-19år. Alle korpsene øver på Aurdalaslia skole.