Påmelding

Vil du melde deg inn i korpset?

Da trenger vi disse opplysningene:

  • Musikantens navn og fødselsdato
  • Adresse
  • Skole og klasse
  • Foresattes navn, adresse, telefonnummer og e-post

Du kan sende det til styret@ytrebygdaskolekorps.no.  

Eller scanne denne Qr-koden:

Denne påmeldingen er ikke bindene