Vil du vite mer om korpset vårt?

Ytrebygda skolekorps er bydelens eget korps med musikanter fra 8 til 19 år. De fleste medlemmene våre har bakgrunn fra en av barneskolene i bydelen: Aurdalslia, Hjellestad, Liland, Skranevatnet eller Søreide. Vi er et brasskorps, som betyr at vi har messinginstrumenter i alle størrelser fra tuba til kornett, og slagverk. 

Hvorfor er det så kjekt å gå i korpset?
Musikantene vil sikkert svare mye forskjellig, som for eksempel:

  • Du lærer å mestre et instrument, noe du kan ha glede av hele livet. Uansett om du er nybegynner eller har spilt i ti år, finnes det utfordringer å bryne seg på. Å spille sammen med andre, og for et publikum, gir ekstra spilleglede.
  • Vi har ingen innbytterbenk – alle får være med. Helt fra du er fersk aspirant er du med på konserter, på turer og seminarer og selvfølgelig i 17. mai-toget.
  • Du blir kjent med andre barn, unge og voksne som er er glade i musikk, på tvers av kjønn, alder og skolekrets. 
  • Du får god trening i konsentrasjon og fokus, lærer å lytte til og samarbeide med andre.
  • Du får kjennskap til forskjellig musikk, alt fra klassiske perler til jazz, latinske rytmer, filmmusikk … og selvfølgelig kjente låter fra dagens populære artister.
  • Du lærer å lese noter og mye annet nyttig om musikk.

Når og hvor foregår det?

Hovedkorpset har samspill på torsdager på Aurdalslia skole og juniorkorpset øver på mandager. I tillegg får du spilletime med egen lærer en gang i uken, her er mandag og onsdag de vanligste dagene. Vi bruker dyktige lærere fra Bergen kulturskole, pluss at de eldste medlemmene i korpset trår til og underviser de yngste. Både junior- og hovedkorps har profesjonell dirigent.

korpsets åpne Facebook-side finner du mer om aktivitetene våre.

Er du medlem, foresatt eller instruktør i korpset kan du bli med i vår interne Facebook-gruppe.

Hva koster det?

Spilletimer med egen lærer: 2225,- pr halvår (priser ved Bergen kulturskole)
Kontingent til korpset som dekker instrument, dirigent, noter osv.: 600,- pr halvår.
I tillegg må du regne med ca. 200,- per år til lærebok. Vi ønsker at alle som vil spille, skal få mulighet til det. Ikke la økonomien skremme dere fra å ta kontakt og be om mer informasjon.

Hvor tar jeg kontakt?

For å få undervisning på instrumentet, må du søke plass i Bergen kulturskole. Søknadsfristen er 1. april. (Fyll ut messinginstrument – kornett, dette kan endres senere.)

Ved starten av nytt skoleår planlegger vi egne rekrutteringskonserter på alle skolene. Vi vil også arrangere instrumentprøvedager. Ta gjerne kontakt med en av oss på disse dagene. Informasjonen vi deler ut på skolene er spesielt rettet mot 3. og 4. klasse, men eldre og yngre elever er også velkommen. Send gjerne en e-post til styret@ytrebygdaskolekorps.no

Vil du melde deg inn i korpset?

Da trenger vi disse opplysningene:

  • Musikantens navn og fødselsdato
  • Adresse
  • Skole og klasse
  • Foresattes navn, adresse, telefonnummer og e-post

Du kan sende det til styret@ytrebygdaskolekorps.no.