Styret i korpset

 

Navn Funksjon
Gro Klungeland styreleder
Nina K. Skarstein nestleder
Mona Kirkevik Heggernes sekretær
Øystein Leiknes økonomiansvarlig
  arrangementsansvarlig
Lise-Kari Stalheim Svenningsen dugnadsansvarlig
Alf Inge Johannessen materialforvalter
Ingeborg Århus varamedlem

Andre funksjoner

Navn Funksjon
Gry Sæterdal og Ingeborg Århus korpsledere, hovedkorpset
Gro Klungeland korpsledere, juniorkorpset
Nina K. Skarstein korpsleder for aspirantene
Tobias Transeth tillitsvalgt for musikantene