Spille i korps?

cropped-YBSK_endelig.png

I skolekorpset lærer du å spille et instrument, du får oppleve samspill med de andre i korpset, og kan få en rikere forståelse og opplevelse av musikk. I tillegg har vi et godt miljø hvor yngre og eldre musikanter trives sammen. Her får alle være med og blir tatt vare på, i tillegg til alt man får lære, både sosialt og musikalsk.

Aspiranttiden

De fleste som begynner i korpset har liten eller ingen tidligere bakgrunn fra korps. Du trenger ikke kunne noter for å begynne – dette lærer du samtidig med den grunnleggende opplæringen på instrumentet. Vi har erfart at 3. eller 4. klasse er en fin alder å starte i, men det går helt fint å begynne seinere. Yngre elever kan også klare seg fint når motivasjonen er på plass og de får god drahjelp hjemme. Ta gjerne kontakt for en prat hvis du er usikker på når tiden er inne for å begynne å spille.

«Hvor mye må vi øve?» er det mange som spør om. Vi stresser ikke med hvor ofte eller mye du øve i starten, men anbefaler heller å ha instrumentet lett tilgjengelig og spille litt så ofte du har tid og lyst. Det viktigste er å ha det kjekt og bli vant med å spille sammen. De fleste oppdager etter hvert at spillingen blir morsommere jo mer fortrolig du blir med instrumentet.

Samspill

Noe av det beste med korps er å spille sammen med andre. Vi starter derfor tidlig med aspirantsamspill i tillegg til individuelle spilletimer med egen lærer. I samspillet er en av de eldste musikantene i hovedkorpset dirigent, ofte med hjelp av andre musikanter som instruktører på ulike instrumenter. Slik blir de nye tidlig kjent med eldre medlemmer i korpset, som ofte er populære forbilder. Julekonserten pleier å være aspirantenes aller første opptreden for publikum, etter 3-4 måneder med samspill.

Etter ett år som aspirant er det vanlig å begynne i juniorkorpset, hvor du treffer medlemmer fra ca. 9 til 12 år. Juniorene spiller masse gøy musikk, og deltar på konserter og konkurranser både på egen hånd og sammen med hovedkorpset. 

De eldre musikantene (fra ca. 12 år) spiller i hovedkorpset til og med tredje året på videregående. Korpset holder et høyt musikalsk nivå og har flere fine plasseringer fra førstedivisjon i NM de siste årene. De deltar også i lokale konkurranser gjennom året, noe som gir konkrete mål å jobbe frem mot.

Aktiviteter

Torsdag er øvingsdag for alle tre korpsene. I tillegg har du spilletime med egen lærer en dag i uken etter nærmere avtale. En til tre helger i halvåret (avhengig av alderstrinn) har vi helgeseminar der vi øver både lørdag og søndag frem mot konkurranser. Noen ganger reiser vi bort og overnatter på seminar. 

I tillegg til NM som arrangeres like før sommerferien hvert år, deltar korpset i ulike konkurranser og konserter gjennom året. Vi har også sosiale arrangementer som pizzakvelder og turer.

Korpset er avhengig av å ha god balanse mellom de forskjellige instrumentene. Derfor må medlemmene forplikte seg til å delta jevnlig. I utgangspunktet er det pliktig oppmøte på øvelser og andre aktiviteter om ikke annet er avtalt spesielt. Dette gjelder ikke aspirantsamspillet i samme grad som de eldre musikantene, men vi tilstreber at alle melder forfall om de ikke kan komme på øving.

Hva koster det å være med i korpset?

Spilletimer med egen lærer: 2225- pr halvår. (Bergen kulturskole 2023)
Kontingent til korpset som dekker instrument, dirigent, noter osv.: 600,- pr halvår.
I tillegg må du regne med ca. 200,- per år til lærebok.

Vi ønsker at alle som vil spille, skal få mulighet til det. Ikke la økonomien skremme dere fra å ta kontakt og be om mer informasjon.

Hvor tar jeg kontakt?

For å få undervisning på instrumentet, må du søke plass i Bergen kulturskole. Søknadsfristen er 1. april. (Fyll ut messinginstrument – kornett, dette kan endres senere.)

Ved starten av nytt skoleår planlegger vi egne rekrutteringskonserter på alle skolene. Vi vil også arrangere instrumentprøvedager. Ta gjerne kontakt med en av oss på disse dagene. Informasjonen vi deler ut på skolene er spesielt rettet mot 3. og 4. klasse, men eldre og yngre elever er også velkommen. Kontakt styret@ytrebygdaskolekorps.no for mer informasjon

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/ytrebygdaskolekorps/